Sākums

Dzīvās atmiņas

 Strēlnieku dzimtas atmiņu stāsti

 

Indras Burkovskas iesūtītās fotogrāfijas par saviem vectēviem – strēlniekiem Ernestu Mundciemu un Janu Burkovski. Vēstule sūtīta Indras Burkovskas omammai no vīra Jana


Kārļa Grapmaņa pieraksti par dzīvesbiedres tēva ģimeni – Āboliem


Aldas Āres atmiņas par tēva brāli Bernholdu Āzeru un ģimenes draugiem – strēlniekiem


Daiņa Riškina iesūtītie materiāli par radiniekiem – strēlniekiem Alfrēdu Kaktiņu un Nikolaju Kalniņu


Margarietes Empeles atmiņas par tēvu strēlnieku Jūliju Kalniņu kara un pēckara laikos un vīra vectēvu – strēlnieku Kārli Empeli


Jāņa Vīksnas stāsts par vecāsmātes brāli Mārtiņu Jankušu un vectēvu Kārli Vīksnu


Ģertrūdes Godiņas, pensionētas vēstures skolotājas fotogrāfijas ar kritušajiem strēlniekiem


Vizmas Casno (Dzim. Kupena) atmiņas par vectēva brāli – strēlnieku Jēkabu Kupenu


Daiņa Vildes vectēva Mārtiņa Aleksandra (Jēkaba dēls) atmiņas no pierakstītās dienasgrāmatas


Daces Everses iesūtītās liecības par sava vectēva māsas krusttēvu un vecvecmāmiņas tuvu draugu pulkv.leitnantu Jāni Edgaru Sukuru


Veronikas Nagles stāsts par tēvu Pēteri Nagli un tēva brāli Aļozu Nagli. Kā arī piemin stāstus no mātes bērnības un savas bērnības Ulmaņlaikos


Ulda Jāņa Skolnieka atmiņas par onkuli – strēlnieku Pēteri Skolnieku


Elīnas Igorovas un mammas materiāli par radiem Piebalgiem un citiem vietējiem strēlniekiem no Bārbeles un apkaimes


Zentas Pāvulas atmiņas par tēvu – strēlnieku Rūdolfu Āboliņu


Silvija Freinberga, K. L. māsasmeita sagatavojusi pēc Kārļa Leščinska stāstītām atmiņām un paša pierakstiem, kā arī atsevišķām vēstulēm, atklātnēm un citiem dokumentiem materiālu


Jāņa Vasarieša stāsts par tēvu Frīdrihu Zommeru (Vasarieti) un par savu pirmo mīlestību pēc Otrā pasaules kara. Jānim Vasarietim intervijas laikā 95 gadi!


Vijas Bites atmiņu stāsts par strēlnieku vectvētu Heinrihu Biti un otru vectēvu – Kārli Elksni


Marija Šmeliņas (dz.Janvāre) mātes Katrīnas Janvāres atmiņas par bēgļu gaitām


Rūtas Baranovskas stāsts par tēva brāļu bērnību Pirmā pasaules kara laikā


Ingas Gailes, Artas Tones un Lailas Pētersones atmiņas par vecvectēvu un vectēvu - strēlnieku Alfrēdu Līdumu un viņa ģimeni